Renild Van den plas

Biografie

Geboren in Schoten °1953.

Destijds was ik door de ‘club van Rome’ gegrepen en vanuit die inzichten ben ik heel zorgzaam voor mezelf en onze aarde. Concreet betekent dat: ‘consuminderen’ en  ‘Less is more’. Ik ben geboeid door de eenvoud en de wijsheid van het eigen lichaam en hoe iemand zijn gezondheid zelf in beheer kan nemen. Duurzame zelfzorg en empowerment leiden tot  minder consumentisme op vlak van gezondheid. 

In de school van mijn 4 zonen en ook daarna in PRH-persoonlijkheidsvorming, kwam ik in contact met ervaringsgericht leren en de waarde van het zelfontdekkend proces. Dit was op mijn lijf geschreven. In opvolging daarvan kwam eutonie op mijn pad in 1998. 

Deze lichaamspedagogie raakte mij enorm  door z’n eenvoud én  de effectiviteit.  Ze bracht mij met mondjesmaat tot verinnerlijking én tegelijk kreeg ik handvaten om met beide voeten op de grond te blijven staan. Mijn levenskwaliteit werd er aanzienlijk door beïnvloed. 

Dat was nodig, want verschillende  ingrijpende  verlieservaringen  hypothekeerden mijn  gezondheid. Vooral na de plotse dood van één van mijn zonen voorvoelde ik:’ eutonie kan nu mijn redding en houvast zijn’.  Dat is zo ook gebleken. 

In 2002 startte ik daarna met de 4 jarige opleiding tot eutoniepedagoog. Aanvankelijk had ik niet de intentie om cursussen te begeleiden, maar  gaandeweg is de drive gegroeid om dit geschenk niet meer alleen voor mezelf te houden en er veel meer mensen mee te laten kennis maken.  

Sinds 10 jaar begeleid ik nu op zeer regelmatige basis het hele scala aan eutonie-vorming. Eutonie is een fundamentele basis voor ander lichaamswerk. De vorming is ondersteunend bij andere reguliere therapieën, zowel fysiek als psychisch; ze beïndrukt de hele mens, in relatie met zichzelf en met de omwereld. 

In 1986 werd eutonie door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als ‘aanvullende geneesmethode’. 

Dagelijks ondervind ik bij cursisten, in individuele begeleiding én aan mezelf dat eutonie een weg kan zijn die helpt om (terug) te leren leven ‘met grond onder de voeten’, om van daaruit ook (terug) levensvreugde en zin in het leven én levenskwaliteit te (her)vinden.

Website: www.eutonie-kempen.com

Renild geeft bij Oost West Centrum in Orval (Ardennen) de cursus eutonie. Door eutonie word je bewuster van je lichaam en leer je spanning afvoeren, met als voelbaar resultaat: moeiteloos staan, zitten, lopen en bewegen. Een laagdrempelige, praktische, ervaringsgerichte cursusJe kan kennismaken met Renild en haar eutonie lessen tijdens een proefles

Blogartikels

Het rouwende lichaam: een weg naar herstel met eutonie

Een gekende uitspraak ten aanzien van mensen die een verlies lijden -van welke aard ook-  is: ‘je moet dit een plaats geven’. Gemakkelijker gezegd dan gedaan! En … wat is dat dan: dit een plaats geven? Een verlieservaring kan het lichaam en de psyche van de persoon in een toestand brengen van verkrampen of verharden. De omgeving versterkt dit soms door uitspraken als: ‘Sterkte. Je moet vooruit. Wenen helpt niet, daarmee kun je dit gebeuren niet ongedaan maken. Laat dit toch los, en richt je op de toekomst.’ Eutonie biedt  hierop  tegeninformatie: je wordt begeleid in een proces dat leidt...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief: