Ivo Liekens

Biografie

"Van kindsbeen af had ik al een grote en voortdurende interesse in alles wat me de oorsprong, het doel en de zin van het leven kon duidelijk maken. Om gezondheidsredenen kwam ik als adolescent, in mijn zoektocht naar een natuurlijke medische geneeswijze in plaats van moderne medicatie, uiteindelijk in aanraking met macrobiotiek. Sceptisch maar geïntrigeerd verdiepte ik me in zowel de filosofische als de praktische zijde ervan. Via een afgestemd dieet wist ik na korte tijd mijn ernstig gezondheidsprobleem op te lossen. Hierdoor werd ik nog meer aangezet om de mechanismen van yin en yang en de universele orde te bestuderen en trachten te doorgronden. Ik volgde cursussen over macrobiotiek en lezingen door onder andere Rik Vermuyten in het Oost West Centrum en las elk boek waarvan ik vermoedde dat het me ook maar enige nuttige informatie kon verschaffen over de reden en oorzaak van ons bestaan.

Ik bekwam zo stapsgewijs de antwoorden op vele, zo niet alle levensvragen die me bezig hielden. Ik begon artikels te schrijven voor het Netelblad en verzorgde er ook een vaste column in.

Ik kreeg de kans vertalingen te maken voor uitgeverijen van esoterische en apocriefe werken en kon zo uit eerste hand de onderliggende overeenkomsten opmerken. Mijn professionele activiteiten onder meer als onderrichter brachten me in contact met een breed publiek, waarbij ik naast de uiteenlopende voorgeschreven onderwerpen, niet zelden de kans zag en greep om de filosofische ideeën van de cursisten af te tasten. Hierbij ondervond ik dat slechts kleine hints gebaseerd op de natuurlijke orde en geholpen door het innerlijke oog van de visualisatie, dikwijls grote aha-momenten teweeg brachten bij de deelnemers aan het gesprek. Het voedde mijn overtuiging dat alle antwoorden voor het grijpen liggen, echter het zicht van de moderne mens is niet zelden gesluierd geraakt... 

Die ervaring bracht me er toe om me als lesgever in het Oost West Centrum aan te bieden rond thema's die met de filosofie, de theorie en de praktische toepassing van yin en yang binnen alle luiken van het dagelijkse leven te maken kunnen hebben.

Het streven naar Licht, liefde en vrede, via lichaam, geest en ziel, gebruik makend van wijsheid, kennis en gevoel werd mijn na te streven credo. Want in het tijdperk van de mensheid blijkt wijsheid zonder kennis nutteloos. Maar kennis zonder wijsheid is vele malen gevaarlijker."

Ivo Liekens geeft bij Oost West Centrum cursussen in oosterse filosofie, macrobiotiek & de orde van het universum. Hij geeft ook les in de cursus energetische basiskennis (een basiscursus energetische anatomie, fysiologie en pathologie: macrobiotiek, yin en yang, natuurlijke huisapotheek, chakra's, meridianen, de 5 elementen: de basis van de Traditionele Chinese Geneeskunde, shiatsu en ayurveda).

Cursussen

Blogartikels

Oorlog en vrede

Van bij aanvang weekte het meest recente conflict in Oekraïne over het algemeen strijdvaardige gevoelens los. Een oog voor een oog blijft één van de menselijke primitieve instincten, oordelend dan vanuit het mechanische, of misschien nog het emotionele bewustzijn. Zoals bij vele politiek geladen conflicten ligt de waarheid altijd wel ergens in het midden. Die waarheid is net als de schoonheid altijd relatief ten opzichte van de toeschouwer. Maar ook al zouden er aangevoelde redenen zijn om zich bedreigd te voelen, een slechte vrede is altijd nog beter dan een goede oorlog. Objectief gezien verloopt deze oorlog echter ook slecht....

Natuur, mens en wetenschap volgens de Orde van het universum

Wanneer we door de natuur wandelen, vallen ons wellicht spontaan bepaalde groeiwijzes op, of het samen groeien van een aantal totaal verschillende planten. Ook wanneer we onbekende mensen ontmoeten, springen sommige persoonsgebonden kenmerken bijna meteen in het oog. Het is een van nature menselijk talent, dat ons blijkbaar niet moet aangeleerd worden omdat het gewoon als kijken wordt beschouwd. In onze moderne maatschappij wordt ons echter zoveel wetenschappelijke logica aangeboden dat we de natuurlijke logica achter de bijna alledaagse fenomenen niet meer zien of herkennen. Er schuilt inderdaad een zekere regelmaat achter deze groeipatronen en menselijke kenmerken, die ook in...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief: