Sammy Vienne

Biografie

Ik ben geboren in 1956 en ben vader van een volwassen dochter. Ik heb een basisopleiding als sociaal-pedagoog en heb gewerkt in verschillende takken van het sociaal werk, zowel op lokaal als op overkoepelend niveau. De afgelopen jaren ben ik deeltijds verbonden aan een sociale hogeschool, als trainer, onderzoeker en projectmedewerker.

Na een levenscrisis ben ik de enige weg gegaan die ik kon gaan: de innerlijke weg. Het wijzigen van uiterlijke omstandigheden had geen zin meer ... de sleutel tot verandering lag in mezelf. Deze weg heeft me op verschillende paden van innerlijke groei en spiritualiteit gebracht. Langzamerhand heb ik mijn missie ontdekt: authenticiteit in de wereld brengen en daarmee een bijdrage leveren aan (nieuwe vormen van) verbondenheid. Mijn kwaliteit ligt in het luisteren en de essentie weergeven. In mijn begeleidingswerk richt ik mij op het leren ontvangen, beluisteren en rusten in jezelf. Ik wil met mensen naar een diepere laag, naar het wezenlijke gaan, voorbij de "schaal" die we vaak rond ons hart hebben opgetrokken.

Sinds tien jaar heb ik een eigen praktijk ( De Parel), waar ik als coach en levensloopbegeleider individuele begeleiding en workshops geef rond levensloop en essentie. Ik volgde diverse opleidingen en workshops op het gebied van biografisch werk en persoonlijke ontwikkeling. In mijn werk combineer ik ervaringen en inzichten uit coaching, psychotherapie, lichaamswerk en meditatie.

Blogartikels

Eenzaamheid: uitdaging van deze tijd

Recent onderzoek van de Bond Zonder Naam (2021) laat zien dat eenzaamheid sterk is toegenomen sinds corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Het aantal Vlamingen dat zich ernstig eenzaam voelt bedraagt nu 21%, terwijl dit tien jaar geleden 2.5% was. Mijn persoonlijke zoektocht om van mijn eenzaamheidsgevoelens af te komen, leidde tot de paradoxale ontdekking dat ik juist vrede in mezelf vond door ze toe te laten en me ermee te verbinden. Eenzaamheidservaringen zijn dus niet noodzakelijk een ‘demon’, maar ook een kans. Hieronder schets ik enkele inzichten. Het tegenovergestelde van eenzaamheid is niet samenzijn, maar de eenheid met...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief: