OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - Vedanta studiegroep

Vedanta studiegroep

Vedanta studiegroep


10 VRIJDAGEN (ANTWERPEN)

Vedantisch zelfonderzoek, meditatie- en karma-yogaoefeningen met als doel ultieme innerlijke vrijheid. Voor mensen die niet erg geïnteresseerd meer zijn in de “highs & lows” van deze wereld en ontdekt hebben dat datgene waar we ten diepste naar verlangen niet ligt in objecten (inclusief relaties) buiten ons.

Vedanta is gebaseerd op de ca drieduizend jaar oude Indiase Vedische Geschriften, met name op belangrijke bronteksten als de Bhagavad Gita, Upanishads, en Brahma Sutras. Deze oude en tijdloze kennis geeft antwoorden op verschillende onderwerpen die onze diepste levensvragen raken. Vedanta is een “brahma vidya”, een bewustzijns-wetenschap, waarin het vrij zijn van beperkingen – ultieme innerlijke vrijheid – als hoogste menselijke doel gezien wordt.

In deze studiegroep wordt met behulp van het werkboek “VEDANTA, DE VISIE VAN NON-DUALITEIT – EEN INTRODUCTIE IN VEDANTISCH ZELFONDERZOEK” de lijn van het klassieke Vedantische onderricht gevolgd, waarbij de teksten uit de Upanishads en de Bhagavad Gita onder de loep genomen worden zoals ze vertaald en toegelicht zijn in het Engels door James Swartz (shiningworld.com), en Swami Dayananda Saraswati; nader bewerkt en vertaald in het Nederlands door Jivan (jivan-rethmeier.com).

Uitgangspunt in het onderricht is dat de bron van ons lijden gelegen is in het feit dat we geconditioneerd zijn te geloven dat we klein zijn, afgescheiden van het geheel, en dat er iets aan ons ontbreekt of nog niet goed genoeg is, waardoor we voortdurend op zoek zijn naar een onbereikbare vervolmaking, bevrediging in “de wereld”. Vedanta vat dit universeel menselijke probleem samen als “onwetendheid”. Wat nodig is om ons te bevrijden van deze onwetendheid is “wetendheid”, oftewel: “kennis” over onze ware aard, over wat we in essentie zijn (puur bewustzijn).

Deze studiegroep is bedoeld voor jou:

  • Als je minimaal 1 jaar The Work of een andere jaartraining hebt gevolgd bij Jivan.
  • Als je niet erg geïnteresseerd meer bent in de “highs & lows” van deze wereld en hebt ontdekt dat datgene waar je ten diepste naar verlangt niet ligt in objecten (inclusief relaties) buiten jou.
  • Als er voldoende ruimte en rust in je leven is om de teksten thuis ook tot je te nemen en thuis je meditatie- en karma-yoga oefeningen te doen.
  • Als er behoefte is aan het verder openen van je mind om ook die onderwerpen nauwkeurig te onderzoeken die in eerste instantie “contra-intuïtief” voor je lijken te zijn.
  • Als er behoefte is bij je om naast “kennis opdoen” ook de spirituele sadhanas “bahkti yoga”, “upasana yoga” en “karma yoga” op te pakken, nodig om de mind open en helder (sattvisch) te laten worden, zodanig dat de kennis op de juiste manier gehoord, begrepen en geassimileerd kan worden.

Van de deelnemers wordt gevraagd om voorafgaand aan elke bijeenkomst een bepaald hoofdstuk van het werkboek (zie http://www.jivan-rethmeier.com/vedantisch-zelfonderzoek.html ) thuis een paar maal door te lezen.

Rode draad door het gehele jaar heen zijn karma-yoga oefeningen, die steeds aansluiten bij het thema waar we mee werken en die helpen om de stof toe te passen in het dagelijkse leven. Elke bijeenkomst begint met een bhakti-yoga ritueel (mantra recitatie, rituele mudra bewegingen) en upasana yoga (meditatie op de stilte, trainen eenpuntigheid van aandacht). De rest van de dag staat in het teken van het gelezen hoofdstuk. Verschillende werkvormen worden gebruikt om de stof dieper te doorgronden en helder te krijgen hoe het betreffende onderwerp impact heeft in ons eigen leven.

De studiegroep is een doorgaande groep. Het doornemen van het gehele werkboek vergt een aantal jaren, maar vanzelfsprekend beslis je elk jaar opnieuw of je verder gaat.

Voor deze studiegroep geldt een gereduceerd tarief; er wordt alleen een vergoeding gevraagd voor gebruik zaalruimte en administratieve ondersteuning.

Als je wilt deelnemen aan de studiegroep schrijf dan een motivatiebrief (getypt, ½ tot max. 1 A4) aan Jivan (jivan@jivan-rethmeier.com). Volgende stap is een intakegesprek (€ 25).

Geplande cursussen

OWC - Program Detail