OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - Verbindende communicatie - basiscursus LV

Verbindende communicatie - basiscursus LV

Verbindende communicatie - basiscursus LV


2 WEEKENDDAGEN (ANTWERPEN) OF DRIEDAAGSE (ORVAL)

Verbindende Communicatie (VC) is gebaseerd op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Meer dan louter een communicatiemodel, is het een levenshouding die uitnodigt om met meer mededogen naar jezelf en je medemens te kijken. VC brengt je meer inzicht in communicatie, in jezelf, in anderen, én leert je op zo’n manier te communiceren dat er meer verbinding, samenwerking en mededogen ontstaat.

Belangrijke kernwaarden zijn: authenticiteit, verbinding, autonomie en verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens.

  • Via een eenvoudig communicatiemodel leer je contact te krijgen met je oordelen, gevoelens en onderliggende behoeftes. 
  • Van daaruit leer je uitdrukken wat belangrijk voor jou is, op een manier dat de ander je makkelijk kan horen. 
  • Daarnaast leer je op een andere manier luisteren, zodat je werkelijk de boodschap begrijpt die naar je toekomt, en van daaruit in dialoog kan gaan.

In deze cursus krijg je een uitgebreide introductie in Verbindende Communicatie, met duidelijke theoretische kaders en zeer concrete praktische handvaten en oefeningen, waar je ook nadien verder mee aan de slag kan.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • intentie en basiskaders VC: verbinding, drie processen (zelfempathie, empathisch luisteren, verbindende eerlijkheid), 4 stappen
  • het ‘4 stappen’-model onder de loep genomen: waarneming, gevoel, behoefte, verzoek
  • leren vertalen van oordelen naar hun onderliggende betekenis (gevoelens en (on)vervulde behoeftes)
  • de jakhals en de giraf als symbool voor levensverwijderende of levensverrijkende communicatie
  • met welke oren ontvang ik een boodschap? de manier waarop ik een boodschap hoor of ontvang, bepaalt immers hoe ik erop reageer
  • inleiding tot empathisch luisteren, één van de kernbegrippen in Verbindende Communicatie

Deze cursus is open voor iedereen die kennis wil maken met Verbindende Communicatie, zowel vanuit privé- als professionele interesse. Er is geen voorkennis nodig. Je gaat naar huis met een stevig basiskader en concrete handvaten om er zelf verder mee aan de slag te gaan in het dagdagelijkse leven.

Tijdens de residentiële driedaagse laat het prachtige kader in Orval ons toe om te vertragen en dieper in onszelf te zinken. We nemen de tijd om ook via andere ingangen (eenvoudige lichaamsbewegingen, meditatieve momenten, vrije tijd in de natuur) het gedachtegoed te integreren. Een cadeau voor jezelf ...

Heel erg welkom!
Maximum 12 deelnemers.

OWC - Program Detail