This website is using cookies in order to improve your user experience.

Angst, kwaadheid en zelfkritiek helen

Angst, kwaadheid en zelfkritiek helen


8/5 (ANTW.) of 10-14/8 (ORVAL) 

Jezelf aanvaarden en liefhebben.

In je hart weet je dat je een goed mens bent. De meeste mensen geloven dat ze een goed mens zijn.
Als dat zo is, waarom verkeert de hele wereld dan in zo'n toestand van beroering?

Het antwoord ligt in een fundamentele paradox:
Wij zijn gecreëerd vanuit extreme LIEFDE, deugd en goedheid maar we zijn vervloekt met ANGST. We kunnen zowel vanuit deugdzaamheid als vanuit angst handelen, want beide leven in ons. Elke zijnstoestand creëert een totaal verschillend leven, een totaal verschillende wereld.
Je kan je fundamentele natuur niet veranderen. Je bent gecreëerd vanuit liefde en deugdzaamheid. Dat zal altijd je ware natuur zijn.
Maar hoe meer je vanuit angst leeft, hoe meer kwaadheid en afwijzing door anderen en door jezelf je zal ervaren. Hoe meer beslissingen je vanuit angst neemt, hoe meer je zult mislukken in al je pogingen, vooral met je partner, met je kinderen, met je vrienden, met jezelf. Angst leidt onvermijdelijk tot kwaadheid, gewelddadige gedachten en gedrag, afwijzing van jezelf en van anderen en uiteindelijk ga je jezelf haten.

Zo komt het dat de wereld binnenin jou en de wereld om je heen in beroering zijn.
Zonder dat we het weten heeft angst een zelfbeeld gecreëerd dat gebaseerd is op de illusie dat we alleen en machteloos zijn. Dat op angst gebaseerde beeld moedigt ons aan om vanuit angst te handelen en om angst en afwijzing van anderen te gebruiken als een vorm van macht om situaties en mensen te manipuleren om zo gevoelens van veiligheid te creëren in onszelf. Maar al wat vanuit angst ontstaat, creëert alleen maar meer angst.

Er is een andere jij – de echte jij – die in lijn met je ziel leeft en er is een andere realiteit die echte veiligheid, diepere voldoening en vervulling op alle gebieden van je leven creëert.
Deze workshop zal je tonen hoe je in afstemming kan leven met die echte jij en die diepere realitei. Dat zal je bevrijden van je angst, je kwaadheid, je kritiek op jezelf en op anderen. De workshop zal je tonen hoe je zelfrespect en liefde voor jezelf kan herstellen, hoe je weer integer en in lijn met al wat echt en wezenlijk is kan leven.

Deze cursus wordt in het Engels gegeven, er is vertaling naar het Nederlands.

Geplande cursussen