Cookiebeleid


OWC maakt voor het beheer van zijn website gebruik van cookies, web beacons en logbestanden.

Deze technologieën bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. De bezoeker van onze website aanvaardt het gebruik ervan door Oost West Centrum. Indien u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelt kunnen wij u geen optimale werking van onze website verzekeren.

Hieronder leest u meer over hoe en waarom we deze technologieën gebruiken.

 1. Welke bestanden en technologieën gebruiken we?
  • Cookies: kleine databestanden die bij het bezoek aan de website op uw toestel worden opgeslagen.
  • Web beacons of pixel tags: onzichtbare grafische bestanden in een webpagina of e-mail. Ze bieden ons informatie over het surfgedrag van bezoekers en laten analyses toe van het lees- en klikgedrag in e-mails.
  • Logbestanden op onze server: verzamelen onder andere informatie over het surfgedrag op onze website.
 2. Welke cookies worden op de website gebruikt?
  • Noodzakelijk functionele cookies laten de bezoekers toe om de website op een goede manier te gebruiken. Zonder deze cookies zouden bepaalde onderdelen van de website niet optimaal functioneren.
  • Performantie-analyse cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website, zoals bv. de bezochte pagina’s, het aantal bezoekers, de duur en frequentie van bezoeken.
  • Social media cookies worden gebruikt om de integratie van sociale media op onze website mogelijk te maken. Deze cookies worden geplaatst en beheerd door derden.
  • Meer informatie over de verschillende soorten cookies kunt u vinden op deze website: http://www.allaboutcookies.org
 3. Waarvoor dienen de cookies?
  • om de website gebruiksvriendelijker te maken
  • om te analyseren en te meten hoe bezoekers gebruik maken van de
  • om de werking van de website te optimaliseren
 4. Hoe kunt u cookies beheren?
  • Cookies worden geplaatst met een door de website bepaalde bewaartermijn maar kunnen door de gebruiker op elk moment verwijderd worden.
  • Hoe u dat doet verschilt van browser tot browser. Raadpleeg daarvoor dus best de helpfunctie. Het verwijderen en/of weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kunt gebruiken.
  • Meer informatie over het beheren van cookies kunt u vinden op deze website: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Privacybeleid


Om je in te schrijven voor onze activiteiten of om je te abonneren op onze e-nieuwsbrief of onze aankondigingen, vragen we je je te registreren en ons persoonlijke informatie te bezorgen. Hierbij beperken we ons strikt tot die gegevens die ons in staat stellen je een goede dienstverlening te garanderen en de gegevens die de subsidiërende overheid nodig heeft (postcode om deelnemersbereik over heel Vlaanderen aan te tonen).

Je gegevens worden uitsluitend aangewend voor de verzending van onze e- nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot deze doelstelling. Je gegevens worden noch uitgeleend, noch verhuurd, noch verkocht aan derden. Oost West Centrum treft ook de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van je persoonsgegevens.

De berichten die je van ons ontvangt zijn in overeenstemming met de keuze die je hebt doorgegeven (b.v. aangevinkt via de website). Je kan steeds je keuzes aanpassen of jezelf uitschrijven via de link die je onderaan elke nieuwsbrief of aankondiging terugvindt.

In overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heb je altijd toegang tot je persoonsgegevens en kan je de juistheid ervan verifiëren. Je hebt ook steeds de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Het volstaat om hierover met ons contact op te nemen.