Flexibiliteit in de methodiek / ziekte als biologisch overlevingsgedrag

Cursus

Je kan beide delen (voormiddag en namiddag) ook apart volgen.

Flexibiliteit in de homeopathische methodiek
Sensation Method, Scholten, Yakir, Boericke, Kent... 
Hoe gaan we soepel om met onze verschillende maar allemaal waardevolle tools om wegwijs te raken in het schijnbare kluwen van kingdoms, families, remedies? En wat zijn de raakpunten in deze methodes? Wat zien we ook doorheen de verschillende kingdoms lopen? Dit alles wordt geïlustreerd met klare casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Als vervolg op vorig jaar zal Bart mooie casussen kiezen uit minder bekende rijken.
Bart Lambert 
is arts-homeopaat in Kortrijk, sinds 1990

Ziekte als biologisch overlevingsgedrag
Niki Herckens gaat dieper in op de invloeden van stress, trauma en psychische conflicten op onze biologie en fysiologie en hoe dit kan leiden tot ziekte als overlevingsgedrag. Deze kennisoverdracht werpt een totaal ander licht op lichamelijke symptomen en ziekte en kan verheldering brengen in de samenhang tussen onze biologie, onze psyche, genealogie en perinataliteit. Het leidt eveneens tot een dieper begrip van ziekte en gezondheid in onze samenleving. Niki zal dieper ingaan op de link tussen de verschillende biologische conflicten en de overeenkomstige pathologie en dit illustreren met casuistiek.

Niki Herckens studeerde biologie en volgde meerdere opleidingen tot psychotherapeute. Ze heeft een praktijk voor psychotherapie, EMDR en Familieopstellingen. Afgelopen jaren zocht ze naar aanleiding van haar eigen genezingsproces van kanker naar de diepere betekenis van ziekten en symptomen zowel bij de individuele mens als op collectief vlak.
Naast literatuur en intense studie, volgde ze verschillende seminaries over neurobiologie, perinataliteit en genealogie. Ze vond belangrijke aanknopingspunten en verbanden in diverse wetenschappen waaronder de embryosofie (Jaap Van der Wal) en de antroposofie (Rudolf Steiner) en op andere terreinen zoals religie, sjamanisme, muziek en Santo Daime.
Ze voelt hierbij alsmaar sterker de toenemende noodzaak naar bevrijding uit de hedendaagse ketenen van puur materiële kennis op het gebied van het menselijke leven.