Flexibiliteit in de methodiek / homeopathie in het dagelijks leven

Flexibiliteit in de methodiek / homeopathie in het dagelijks leven

Meer info

1 ZATERDAG (ANTWERPEN) 

Studiedag voor werkende homeopaten, alumni en gevorderde studenten. 
Je kan beide delen (voormiddag en namiddag) ook apart volgen.

Flexibiliteit in de homeopathische methodiek 
Sensation Method, Scholten, Yakir, Boericke, Kent... 
Hoe gaan we soepel om met onze verschillende maar allemaal waardevolle tools om wegwijs te raken in het schijnbare kluwen van kingdoms, families, remedies? En wat zijn de raakpunten in deze methodes? Wat zien we ook doorheen de verschillende kingdoms lopen? Dit alles wordt geïlustreerd met klare casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Als vervolg op vorig jaar zal Bart mooie casussen kiezen uit minder bekende rijken.
Bart Lambert 
is arts-homeopaat in Kortrijk, sinds 1990

Homeopathie in het dagelijkse leven
An Debyser is homeopathisch arts en heeft een kleurrijke praktijk in Zaventem. Zij is dan ook de geknipte persoon om de lessen van vorige jaren over acuut voorschrijven aan te vullen en verder te illustreren met boeiende casuïstiek.

Cursussen