Missie & Visie

MISSION STATEMENT
Oost West Centrum wil mensen stimuleren en ondersteunen om actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en voor een natuurlijke en duurzame leefwijze in harmonie met de ruimere omgeving. We doen dit met een ruim, divers, open vormingsaanbod op verschillende plaatsen in België. Het vormingsaanbod is holistisch en verbindt oosterse en westerse visies op gezondheid en leefwijze. Op die manier willen we bijdragen tot een gezonde, duurzame, participatieve en ethische samenleving.  

VISIE
INTEGRAAL, EMPOWERING, DUURZAAM, REALISTISCH EN EFFECTIEF WERKEN

Oost & West, mens & omgeving, lichaam & geest, denken & doen
Oost West Centrum biedt integrale vorming. Daartoe complementeren en versterken we de westerse visie op levenswijze en gezondheid met de oosterse visie. We vormen een brug tussen Oost en West, al 35 jaar lang. Het westerse denkkader is analytisch, specialistisch en objectiverend. Het oosterse denkkader is energetisch, holistisch en invoelend. Beide visies hebben hun eigen sterktes en zwaktes en het is een grote meerwaarde om beide te kunnen inzetten.

Eén van de basisprincipes van de oosterse denkwijze, bevestigd door de kwantumfysica, is resonantie. Resonantie gaat over wisselwerking, wederzijdse beïnvloeding: ons lichaam resoneert met onze omgeving, onze stemming resoneert met die van onze medemensen, enz.
Alles is één, alles is met elkaar verbonden. Lichaam en geest zijn niet te scheiden delen van een geheel. Elke mens is een deel van het grotere geheel. En elk deel beïnvloedt het geheel: het gezin, de gemeenschap, de aarde. Verander je een deel, dan verandert het geheel. Om verandering te creëren is het hele verhaal, de hele context belangrijk: het verhaal van de persoon, van de familie, de maatschappij, de aarde. Als je (een deel van) het verhaal kent, kan je de verhaallijn lezen en het verhaal herschrijven.

We verbinden oosterse en westerse denkkaders, lichaam & geest, denken & doen, mens & omgeving en we beogen steeds de integratie van al deze aspecten. Op onze cursuslocatie in Orval kiezen we bijvoorbeeld voor evenwichtige, vegetarische, biologische voeding die deels ter plekke geteeld wordt. Welke cursus je ook volgt, je proeft er van lekker, gezond eten en je kan er kennismaken met diverse facetten van wat gezond en duurzaam leven in de praktijk kan inhouden.

Iedere mens is uniek. Iedere situatie is uniek.
Autonomie en empowerment zijn kernwaarden in onze cursussen en in heel onze organisatie.
Elk uniek probleem heeft een unieke nood en een uniek geschenk. Wat voor persoon X werkte, werkt misschien niet voor persoon Y. Wat gisteren werkte, werkt misschien vandaag niet meer. Elke situatie vraagt om een unieke benadering; in het geval van ziekte kan dat gaan van meditatie tot operatie. De mogelijkheden om tot gezondheid te komen zijn even divers als onze menselijke verbeeldingskracht.
Oost West Centrum ondersteunt mensen om hun leven zelf in handen te nemen, hun eigen creatieve oplossingen te zoeken en autonoom hun eigen unieke weg naar een gezond en geïnspireerd leven te vinden. 

Ethische keuzes, duurzame gedragsveranderingen en lange-termijn resultaten
Alles wat we doen heeft invloed op het geheel. Iedereen is dus mede verantwoordelijk voor het geheel. Permacultuur vertaalt die maatschappelijke verantwoordelijkheid in drie ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen van grondstoffen.
Oost West Centrum streeft naar ecologisch, solidair en rechtvaardig handelen. We kiezen bijvoorbeeld niet alleen voor voeding die voor de mens gezond is, we stimuleren ook de keuze voor kleinschalige, duurzame, biologische, liefst lokale producten uit eerlijke handel.

We streven ook naar duurzame gedragsveranderingen, structurele oplossingen en lange-termijn resultaten. In plaats van (enkel) de symptomen te bestrijden en te onderdrukken, kiezen we ervoor om de oorzaken te achterhalen en aan te pakken.
We pleiten niet voor crashdiëten maar voor een gezond voedingspatroon dat ook op lange termijn met plezier aangehouden wordt. We vermijden overmedicalisering (kostelijk, vaak met nevenwerkingen en vaak geproduceerd met oneigenlijk gebruik van eindige grondstoffen en proefdieren) door middel van ziektepreventie, versterking van het zelfgenezend vermogen en het aanpakken van de oorzaak van problemen. Suiker vervangen door stevia lost de drang naar suiker niet op en verandert dus het gedrag niet wezenlijk; willen we een lange-termijnoplossing, dan moeten we de diepere (fysieke en psychische) oorzaak van de drang naar suiker achterhalen.

Alles verandert, alles is eindig.
'Panta rhei', alles verandert, zeiden de oude Grieken. Alle leven is eindig. De dood maakt deel uit van het leven. In onze maatschappij wordt de dood ontkend. We proberen zolang mogelijk te leven en blijven maar doorgaan met het verspillen van eindige grondstoffen. Zolang we de dood als een te overwinnen vijand beschouwen, leven we in dualiteit, in conflict, in angst. Zolang we in dualiteit met onszelf zijn, zijn we in dualiteit met de wereld. Genezing gebeurt wanneer we uit die dualiteit stappen en de andere pool omhelzen zodat we eenheid ervaren. Eenheid is harmonie is gezondheid. Echte gezondheid creëer je maar door de dood te beschouwen als bondgenoot en zijn geschenken te aanvaarden, je te openen voor de zin en de betekenis ervan. De dood is een deur naar transformatie; ze geeft ons de kans ontbrekende stukken van onze persoonlijke en maatschappelijke puzzel te vinden en deze delen te integreren. Zo worden we heel, en echt wie we zijn, in plaats van de ‘genezen’ persoon die we verondersteld worden te zijn.

Onze cursussen beogen positieve veranderingen in het leven maar gaan ook over het leren accepteren van de dood, van onze grenzen, onze beperkingen. 

Effectief verandering creëren
We willen graag effectief bijdragen tot een gezondere, natuurlijkere en duurzamere samenleving. Daarom zetten we in al ons hele aanbod hoog in op toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid in het dagelijkse leven.

“Als je klaagt, maak je jezelf tot slachtoffer. Verlaat de situatie, verander de situatie of accepteer ze, al de rest is waanzin.”
- Eckhart Tolle

© Oost West Centrum vzw